เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต (Fushimi Inari Shrine, Kyoto)

มิถุนายน 29, 2019 | by Dwa Travel

 

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต (Fushimi Inari Shrine, Kyoto)

เสาโทริอิสีชาดนับพันต้นที่เรียงรายเป็นทางยาวของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต (Kyoto) ไปแล้ว
“ศาลเจ้าอินาริ”คือศาลเจ้าที่ “เทพอินาริ”ซึ่งเป็นเทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่นสถิตอยู่ ว่ากันว่าจะได้มีอํานาจ ตั้งแต่”Gokokuhoujou”(พืชพันธุ์งอกงาม) “Shoubaihanjou” (ค้าขายรุ่งเรือง)
“Ansan”(คลอดบุตรปลอดภัย)
“Manbyouheiyu”(โรคภัยหายป่วย) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ และ “Goukakukigan”(สอบผ่าน) เรียกได้ว่าเป็นมิตรของพวกเราชาวบ้านคนธรรมดาเลยล่ะครับ

คนญี่ปุ่นทั่วประเทศกว่า2ล้าน7แสนคนไปที่ศาลเจ้านี้ เพื่อขอพรในวันปีใหม่เป็นศาลเจ้าที่มีความเป็นมา
เก่าแก่ยาวนาน ที่ไม่ใช่แค่ในคันไซแต่เป็นคนญี่ปุ่นทั่วประเทศให้ความเคารพนับถือ